Aktualności

Nagroda im. prof. Stefanowskiego


19 mar­ca wręc­zona została nagro­da im. Prof. M. Ste­fanowskiego, za najlep­szą pracę habil­i­ta­cyjną z zakre­su nauk klin­icznych zabiegowych.
Kapituła Nagrody, której prze­wod­niczy prof. Janusz Piekars­ki, Prorek­tor ds. orga­ni­za­cyjnych i stu­denc­kich, wyróżniła dr hab. n. med. Martę Fijałkowską.

Wyróżnie­nie, lau­re­atce tegorocznej edy­cji wydarzenia, wręczyła Pani mgr Ire­na Szy­mańs­ka, dys­po­nen­t­ka nagrody im. Prof. M. Ste­fanowskiego w towarzys­t­wie Rek­to­ra prof. Radzisława Kord­ka.

Grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 19 marca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP