Aktualności

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego


3 października 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego po raz kolejny przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
Do tegorocznej edycji Konkursu zostało zgłoszonych 57 prac, z których nagrodzona została jedna rozprawa habilitacyjna, trzy rozprawy doktorskie oraz pięć prac magisterskich.

W kategorii rozpraw doktorskich wyróżniona została dr n. med. Justyna Chałubińska-Fendler, pracownik Zakładu Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, za pracę „Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych napromienianych z powodu raka płuca”.

Rozprawa doktorska dotyczy niezwykle ważnego klinicznego problemu optymalizacji leczenia onkologicznego za pomocą radioterapii. Zastosowane techniki analizy obrazu oraz wykorzystane biomarkery białkowe pozwoliły autorce pracy stworzyć model kliniczny umożliwiający wczesne wykrycie powikłań radioterapii. Zwiększenie bezpieczeństwa terapii może pozwolić na zwiększenie jakości życia pacjentów, którzy przeżyli chorobę nowotworową a także poprawić prognozy przeżycia w chorobie onkologicznej.

Serdecznie gratulujemy!

  • Opublikowano: 4 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP