Aktualności

  • Opublikowano: 3 października 2018

Nagroda podczas XIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego


W trakcie XIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 26-29 września 2018r. w Mikołajkach, w Sesji Najlepsi z Najlepszych pierwszą nagrodę zdobyła praca „Wpływ lipopolisacharydu, enterotoksyny gronkowcowej typu A oraz ludzkiego wirusa paragrypy typu 3 na uwalnianie IL-10, IL-17A i katelicydyny LL-37 przez limfocyty krwi obwodowej w odniesieniu do apoptozy” autorstwa Mgr anal. med. Anny Michalak, Dr n. med. Małgorzaty Brauncajs, Dr n. med. Magdaleny Konieczka, Dr hab. n. med. Macieja Chałubińskiego, Prof. dr hab. n. med. Janiny Łucji Grzegorczyk.

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!