Aktualności

Nagrody dla naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Przyznane zostały nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. Wśród wyróżnionych znaleźli się naukowcy w Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Nagrodę w kategorii rozpraw habilitacyjnych i 11 tys. zł otrzymała dr hab. n. med. Katarzyna Taran z  Międzywydziałowej Katedry Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę „Izotopowa spektrometria mas (IRMS) jako nowe narzędzie w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej z uwzględnieniem mapy izotopowej organizmów dzieci w regionie łódzkim”.

Jak podkreślano, rozprawa odkrywa zupełnie nową w skali światowej perspektywę badań nad biologią zmian nowotworowych, jednocześnie ukazując region łódzki jako jego naukową kolebkę.

Nagrodą 7 tys. zł za rozprawę doktorską „Wpływ leczenia przeciwastmatycznego na powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę” wyróżniono również  dr n. med. Annę Sztafińską z III Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Do konkursu zgłoszono w sumie 61 prac, a nagrodzono jedną rozprawę habilitacyjną, trzy rozprawy doktorskie oraz trzy prace magisterskie.

Pełna lista osób nagrodzonych:

Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych

 1. Dr hab. n. med. Katarzyna Taran. Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
  Tytuł pracy: „Izotopowa spektrometria mas (IRMS) jako nowe narzędzie w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej z uwzględnieniem mapy izotopowej organizmów dzieci w regionie łódzkim”.

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich

 1. Dr inż. Lucyna Bilińska. Politechnika Łódzka.
  Tytuł pracy: „Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do odbarwiania ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych”
 1. Dr Renata Włodarczyk-Marciniak. Uniwersytet Łódzki
  Tytuł pracy: „Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy”
 1. Dr n. med. Anna Sztafińska. Uniwersytet Medyczny
  Tytuł pracy: „Wpływ leczenia przeciwastmatycznego na powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę”

Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych

 1. Mgr inż. arch. Natalia Bąkowska. Politechnika Łódzka
  Tytuł pracy: „Projekt zespołu teatralno-filmowego w Łodzi jako eksperymentalna koncepcja teatru XXI wieku”
 1. Mgr inż. Katarzyna Ludwisiak. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
  Tytuł pracy: „Tożsamość miejsca – forma w procesie ewolucji na przykładzie Domu Tkacza przy ul. Piotrkowskiej 91 w Łodzi”
 1. Mgr Justyna Kołodziejczyk. Uniwersytet Łódzki
  Tytuł pracy: „Wykluczenie społeczne w województwie łódzkim – stan faktyczny i sposoby przeciwdziałania”

 • Opublikowano: 27 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP