Aktualności

Nagrody Naukowe Wydziału V Nauk Medycznych PAN


Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, iż w 2023 roku planowane jest przyznanie Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych.

Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy, za prace opublikowane w ciągu ostatnich 3 lat.

W przypadku nagrody zespołowej wkład pracy nagradzanych autorów nie może być mniejszy niż 25%.

Nagroda może być przyznana za jedną publikację lub za cykl prac, nieprzekraczający jednak 3 pozycji. Zgłoszone do nagrody prace powinny cechować: oryginalność myśli i nowoczesność technik; mogą być wykonane w kraju lub w kraju we współpracy z placówką zagraniczną; powinny być ogłoszone drukiem w recenzowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych.

Wnioski do Wydziału zgłasza Rektor w oparciu o opinię Senatu, dlatego termin składania wniosków do Centrum Wsparcia Nauki to 10 maja 2023 r.

Miejsce składania dokumentów: Centrum Wsparcia Nauki Łódź, ul. Muszyńskiego 2. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres nauka.cwn@umed.lodz.pl w tytule wiadomości wpisując: „nagroda wydziałowa PAN – imię i nazwisko

 

Nieprzekraczalny termin nadsyłania do Wydziału wniosków o nagrody naukowe (w 2 egz. i dodatkowo w wersji elektronicznej na adres: Boguslawa.Rzeczkowska@pan.pl  upływa z dniem 31 maja 2022 r.

 

Załączniki:

  • Opublikowano: 22 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP