Aktualności

Najważniejsze informacje na temat konsultacji/nowych konkursów


 • Nowy konkurs na badania w zakresie chorób neurodegeneracyjnych

EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) uruchomiło nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) w ramach V międzynarodowego konkursu finansującego badania i innowacje w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej w chorobach neurodegeneracyjnych.

Całkowity budżet konkursu wynosi 21 mln euro. Natomiast każdy kraj finansuje swoich krajowych uczestników zgodnie z krajowym budżetem. Organizacją finansującą udział polskich podmiotów jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania wniosków upływa 6 marca 2018 r.

 • Komisja Europejska rozpoczęła niedawno publiczne konsultacje w sprawie ewentualnych działań, które wzmocniłyby współpracę UE w zakresie chorób, jakim można zapobiegać poprzez szczepienia.

Zainteresowane osoby i organizacje mogą teraz pomóc w kształtowaniu tej ważnej inicjatywy, wypełniając kwestionariusz podzielony na trzy filary:

 • obawy związane ze szczepieniami,
 • zrównoważona polityka w zakresie szczepionek w UE
 • koordynacja UE, w tym promowanie dialogu z zainteresowanymi stronami oraz wkład w zdrowie na świecie.

Oczekuje się, że działania badawcze dotyczące nowych, skutecznych, łatwych w użyciu i bezpiecznych szczepionek, które przyniosą korzyści wszystkim, będą ważnym elementem planu. Konsultacje są otwarte do 15 marca 2018 r. Więcej: https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-strengthened-cooperation-against-vaccine-preventable-diseases_en

 • Konsultacje społeczne w sprawie obecności produktów farmaceutycznych w środowisku

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące działań strategicznych przeciwdziałających zagrożeniom związanym z obecnością produktów farmaceutycznych w środowisku (w tym wpływu na zdrowie człowieka).

Aby wziąć udział w tych konsultacjach, należy wypełnić internetowy kwestionariusz. Szczegółowe informacje oraz ankieta dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

 

Uwagi  i komentarze można zgłaszać do 21 lutego 2018 r. http://www.kpk.gov.pl/?p=41643

 • MNiSW zaprasza na prezentację projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. Transmisja online.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza w poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. na transmisję prezentacji projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Transmisja z auli warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych rozpocznie się o godzinie 12:00 i potrwa do ok. 13:15.

http://www.kpk.gov.pl/?p=41530

W ramach obecnie prowadzonego projektu INCO-NET przewidziano dwa rodzaje grantów finansujących udział w imprezach brokerskich lub łączenie zespołów badawczych w celu wspólnego aplikowania do konkursów H2020. Ten rodzaj finansowania uznano za skuteczne narzędzie budowania nowych sieci naukowych i udziału w konsorcjach składających wnioski projektowe.

Bazując na nabytym doświadczeniu, obecny projekt wdroży jeszcze bardziej elastyczny system, dzięki któremu możliwe będzie sfinansowanie:

 • Zaproszenia badaczy z państw EaP przez naukowców z państw członkowskich lub stowarzyszonych z UE do wspólnego aplikowania w konkursach H2020;
 • Udział w wydarzeniach brokerskich organizowanych w EU.

Program grantowy będzie otwarty dla zainteresowanych konkursami w dowolnym wyzwaniu społecznym. Przewidziano ok. 5 grantów po 2000 euro dla każdego kraju Partnerstwa Wschodniego. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2018 r.

 • Katalog możliwości prowadzenia badań społecznych i humanistycznych (SSH) w H2020

Badania Społeczne i Humanistyczne (Social Sciences and Humanities – SSH) są obszarem przekrojowym, obecnym w większości obszarów tematycznych Programu Ramowego Horyzont 2020. Osadzenie SSH w tym programie jest niezbędne do maksymalizacji zwrotu inwestycji w badania naukowe i rozwój nowych technologii na potrzeby społeczeństwa. Oznacza to m.in. integrację aspektów socjo-ekonomicznych w proces tworzenia i rozwoju badań oraz w rozwój nowych technologii, które będą wspierać rozwiązywanie problemów społecznych.

Dla ułatwienia identyfikacji zakresu wymaganych prac badawczych w obszarze badań społecznych i humanistycznych, sieć Punktów Kontaktowych 6. Wyzwania Społecznego H2020 (Europa w zmieniającym się świecie), w ramach realizowanego projektu Net4Society, opracowała katalog zawierający listę i opisy tematów w konkursach 2018 oraz 2019, w których badania SSH stanowią ważny element projektów.

Katalog dostępny jest na stronie projektu Net4Society.

 

L.P. Kiedy ? Nazwa wydarzenia Strona internetowa
KONFERENCJE
1. 05.032018 III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej http://mfmp.pl/#o_forum
2. 13-14.03.2018 Międzynarodowa konferencja „Climate change and agriculture. Challenges for agricultural science and education” http://www.kpk.gov.pl/?event=international-scientific-conference-climate-change-and-agriculture-challenges-for-agricultural-science-and-education-march-13-14-2018-in-kyiv-ukraine
WARSZTATY
3. 1.02.2018 3xR: Realizuj. Rozlicz. Raportuj. Czyli wszystko co należy wiedzieć o prowadzeniu projektów typu ITN i RISE http://www.kpk.gov.pl/?event=3-x-r-realizuj-rozlicz-raportuj-czyli-wszystko-co-nalezy-wiedziec-o-prowadzeniu-projektow-typu-innovative-training-networks-research-and-innovation-staff-exchange
4. 1.02.2018 Jak wypełnić profil eksperta oceniającego wnioski w Programie Ramowym H2020. http://www.kpk.gov.pl/?event=jak-wypelnic-profil-eksperta-oceniajacego-wnioski-w-programie-ramowym-h2020
5. 13.02.2018 Warsztaty: co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt H202 http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-15

Informacje przygotował Dział Projektów.Kontakt: agata.wisniewska@umed.lodz.pl

 • Opublikowano: 31 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP