Aktualności

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XVII edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych


Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XVII edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Temat konkursu: Modyfikacje epigenetyczne w chorobach u ludzi.

Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD należy przesłać drogą pocztową na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie od 1 marca 2018 do 1 czerwca  2018 r. – liczy się data stempla pocztowego. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.polpharma.pl/fundacja Wnioski złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane.

Naukowa Fundacja Polpharmy założona w 2001 roku przez Polpharmę SA jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych, którą realizuje poprzez m.in. finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Projekty badawcze są wyłaniane w  drodze organizowanego corocznie konkursu.  Dotychczas odbyło się 16 edycji, w których granty wartości ponad 20 mln zł otrzymało 70 zespołów badawczych. Działalność statutowa Fundacji jest w całości finansowana z budżetu Polpharmy.

Dział Projektów
Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  • Opublikowano: 20 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP