Aktualności

NAWA – ogłoszenie naboru wniosków w Programie im. Bekkera


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór wniosków o udział w Programie im. Mieczysława Bekkera. Celem programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, jak również pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

O udział w programie mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnione w podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Wyjazd może trwać od 3 do 24 miesięcy (w przypadku młodego naukowca). Wnioski można składać do dnia 18 czerwca 2020 r.Wiecej informacji na: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie

  • Opublikowano: 28 kwietnia 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!