Aktualności

NCN ogłosiło konkursy – OPUS 13 i PRELUDIUM 13


Szanowni Państwo,

15 marca 2017r. NCN ogłosiło konkursy – OPUS 13 i PRELUDIUM 13.

Wnioski o finansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie https://osf.opi.org.pl  do dnia 16 czerwca br. Wewnętrzny termin składania wniosków w Dziale Projektów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) upływa 8 czerwca br.

  • OPUS 13 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 13na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;

Uwaga!
Wnioski w konkursach  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF wyłącznie drogą elektroniczną. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy

Ponadto informujemy, że w związku z przejściem na elektroniczny system składania wniosków, wnioskodawca/podmiot realizujący ma obowiązek wskazania we wniosku adresu Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), na który doręczane będą pisma dotyczące wniosku o finansowanie, w tym decyzje dyrektora NCN odnośnie przyznania finansowania. Niepodanie adresu ESP (ePUAP) we wniosku uniemożliwi jego wysłanie w systemie OSF. Kierownik projektu/osoba fizyczna może wskazać adres skrytki ePUAP opcjonalnie. W przypadku braku adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres e-mail kierownika projektu wskazany we wniosku.

 

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Informacji w sprawie konkursów udzielają:
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl   Tel.: (42) 272 54 43
joanna.wlodarczyk@umed.lodz.pl Tel.: (42) 272 54 45

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

Z poważaniem
Dział Projektów

  • Opublikowano: 4 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP