Aktualności

NCN ogłosiło 3 konkursy krajowe: OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 oraz 2 konkursy międzynardowe: BEETHOVEN 2 i POLONEZ 3


Szanowni Państwo,

dnia 15 września 2016r. NCN ogłosiło 3 konkursy krajowe: OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 oraz 2 konkursy międzynardowe: BEETHOVEN 2 i POLONEZ 3. Wnioski o finansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie https://osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 roku.

  • OPUS 12 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 12na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 12na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  • POLONEZ 3 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.
  • BEETHOVEN 2 – na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Wydruki (przynajmniej 2 egz.), jeden egzemplarz uzupełniony o informacje uzupełniające (na potrzeby administracyjne), powinny zostać oddane do podpisu do Kwestora (mgr Małgorzata Ochman), a następnie do Działu Projektów (CIB, ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.08) celem podpisania przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2016.

Wydrukowany wniosek w 1 egz. jest wysyłany przez Państwa do NCN, na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem np.: „Konkurs OPUS 12” oraz podaniem numerem panelu, do którego składany jest wniosek, w terminie do dnia 15.12.2016, drugi egzemplarz wniosku pozostaje dla Działu Projektów. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).

UWAGA!
Na polecenie Prorektora ds. Nauki wymagana jest akceptacja wniosku przez bezpośredniego przełożonego (nie dotyczy kierowników Klinik/Zakładów). Podpis należy złożyć na ostatniej stronie każdego wniosku (pod pozostałymi podpisami).

WAŻNE!
W przypadku chęci aplikowania w powyższych konkursach, prosimy o przesłanie w terminie do dnia 30.11.2016 podstawowych założeń projektu, liczby wykonawców, wstępnego kosztorysu oraz planowanej do zakupienia aparatury.

Prosimy ponadto o przesłanie ostatecznej wersji wygenerowanego w systemie OSF pliku PDF wraz z informacjami uzupełniającymi na adresy:
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl
joanna.wlodarczyk@umed.lodz.pl

Dział Projektów
Biuro Nauki Strategii i Rozwoju
Tel.: (42) 272 54 45

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

  • Opublikowano: 24 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP