Aktualności

“Noc warsztatów vol. 4” już za nami…


Noc, piątek, na dworze mróz… Ide­alne warun­ki , aby spotkać się w CDUM na warsz­tat­ach, gdzie czekały na Was Wiec­zorowe Kreac­je, Lus­tra, Raj Utra­cony i Tajemne Kody.

Brz­mi ciekaw­ie i tajem­nic­zo? Tak właśnie było!

Dzięku­je­my wszys­tkim za sza­loną frek­wencję i do zobaczenia na kole­jnych szkole­ni­ach juz wkrótce. Więcej na www.abk.umed.pl

  • Opublikowano: 6 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP