Aktualności

Nowa kadencja rozpoczęta


Szanowni Państwo,

Mam przyjemność rozpocząć drugą kadencję jako Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To zaszczyt i przywilej, ale także ogromne zobowiązanie wobec całej społeczności akademickiej.

Pozwolę sobie jeszcze raz przedstawić Państwu swoich współpracowników w rozpoczynającej się kadencji 2020-2024.

Prorektorzy:

prof. dr hab. n.med. Janusz Piekarski – Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich
prof. dr hab. n.med. Adam Antczak – Prorektor ds. Klinicznych i Zarządzania Nauką
prof. dr hab. n.med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. n.med. Tomasz Kostka – Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. n.med. Dariusz Nowak – Prorektor ds. Rozwoju
dr hab. n.med. Waldemar Machała – Prorektor ds. Wojskowej Służby Zdrowia

Pełnomocnicy:

Pełnomocnik Rektora ds. Kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
dr hab. n.med. Paweł Ptaszyński

Pełnomocnik Rektora ds. Wymiany Międzynarodowej
dr hab. n.med. Jacek Rożniecki

Pełnomocnik Rektora ds. Krajowych Projektów Naukowo-Badawczych
prof. dr hab. n.med. Andrzej Głąbiński

Pełnomocnik Rektora ds. Otwartego Dostępu
prof. dr hab. n.med. Michał Polguj

Pełnomocnik Rektora ds. Inwestycji Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
prof. dr hab. n.med. Paweł Górski

Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Problemom Uzależnień Wśród Młodzieży Akademickiej
dr hab. n.hum. Wojciech Bielecki

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Podyplomowego
prof. dr hab. n.farm. Ewa Balcerczak

Pełnomocnik Rektora ds. Gmachu Wydziały Farmaceutycznego
dr hab. n.chem. Bolesław Karwowski

Dziekani:

dr hab. n. med. Anna Kilanowicz – Sapota – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska – Dziekan Wydziału Lekarskiego

Jednocześnie pragnę podziękować za dotychczasową współpracę prof. Dariuszowi Moczulskiemu, prof. Darii Orszulak-Michalak oraz prof. Małgorzacie Wągrowskiej-Danilewicz.

Przypominam, że od 1 września 2020 r. nową kadencję rozpoczyna Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Rada Naukowa Uniwersytetu oraz rady naukowe dyscyplin.

Mam nadzieję, że nadchodzące lata będą mimo wszystko czasem rozwoju i sukcesów naszej Uczelni. Liczę na Państwa zaangażowanie i współpracę!

Z pozdrowieniami,

Radzisław Kordek

 

  • Opublikowano: 1 września 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!