Aktualności

Nowe Konkursy NCN


Szanowni Państwo,

informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. został przedłużony do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59). Wewnętrzny termin składania wniosków w Dziale Projektów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) upływa 15 marca br.

Zmiana obowiązuje dla konkursów:

  • ETIUDA 5 na stypendia doktorskie;
  • SONATINA 1na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora (odpowiednik Iuventus Plus);
  • UWERTURA 1na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC;

Uwaga!
Od grudniowej edycji wnioski konkursowe we wszystkich konkurach NCN będą składane wyłącznie drogą elektroniczną.

W ramach procedury składania wniosków o finansowanie projektów badawczych, wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w Narodowym Centrum Nauki, wnioskodawca zobowiązany jest do wysłania drogą elektroniczną kompletnego wniosku z niezbędnymi załącznikami w systemie OSF wraz z podpisanym elektronicznie dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku lub skanem tego dokumentu podpisanym w sposób tradycyjny.

Ponadto informujemy, że w związku z przejściem na elektroniczny system składania wniosków, począwszy od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r., wnioskodawca/podmiot realizujący ma obowiązek wskazania we wniosku adresu Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), na który doręczane będą pisma dotyczące wniosku o finansowanie, w tym decyzje dyrektora NCN odnośnie przyznania finansowania. Niepodanie adresu ESP (ePUAP) we wniosku uniemożliwi jego wysłanie w systemie OSF. Kierownik projektu/osoba fizyczna może wskazać adres skrytki ePUAP opcjonalnie. W przypadku braku adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres e-mail kierownika projektu wskazany we wniosku.

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Informacji w sprawie konkursów udzielają:
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl
joanna.wlodarczyk@umed.lodz.pl
Tel.: (42) 272 54 45

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

Dział Projektów

  • Opublikowano: 23 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP