Aktualności

Nowe priorytety w systemie ochrony zdrowia w Polsce


Przyszłość sieci szpitali, likwidacja publicznego płatnika, nowe rozliczenia ze szpitalami, rozwój POZ, sprawy kadr medycznych – 19 stycznia w Zamku Królewskim zaprezentowane zostały nowe priorytety dla polskiej ochrony zdrowia w ramach konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2017”.

Z udziałem najwyższych urzędników ministerstwa i funduszu, pracodawców, lekarzy i polityków uczestnicy wydarzenia odpowiedzieli na pytania: dokąd pójdziemy w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy?; co będzie najważniejsze w systemie ochronie zdrowia w Polsce?

Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie dziesięciu statuetek nagród Sukces Roku, tym spośród wybitnych postaci polskiej ochrony zdrowia, którzy osiągnęli w 2016 roku największe i najbardziej spektakularne sukcesy. Wśród zwycięzców i wyróżnionych znalazło się dwóch pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W kategorii Menedżer Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne zwycięzcą został prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, dyrektor, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pan Profesor odebrał nagrodę za wysiłek włożony w działania restrukturyzacyjne w kierowanym Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki oraz determinację w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój placówki.

W kategorii Lider Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – zdrowie publiczne wyróżnienie odebrał prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas, kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia w Instytucie Kardiologii im Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, specjalista w zakresie zdrowia publicznego, medycyny sportowej oraz chorób wewnętrznych. Jego sukcesem są wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie profilaktyki chorób serca i naczyń (CHSN ) oraz promocji zdrowia, które przyczyniły się do znaczącej redukcji umieralności z powodu CHSN w Polsce oraz do szerokiego zainteresowania środowisk naukowych, medycznych i politycznych problemem zapobiegania chorobom przewlekłym oraz znaczeniem systematycznej aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia społeczeństwa.

W tym prestiżowym spotkaniu wzięli udział studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Młodych Menedżerów przy Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia, którzy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wszystkich poruszonych na dziesięciu panelach tematów (program: http://www.termedia.pl/mz/Priorytety-2017-kto-i-o-czym-powie-w-trakcie-najwazniejszej-debaty-o-ochronie-zdrowia-,24762.html). Wszystkie proponowane zmiany zostaną raz jeszcze omówione i ocenione przez studentów na lutowym spotkaniu Koła Naukowego.

Więcej informacji:
http://www.termedia.pl/Priorytety-w-Ochronie-Zdrowia-2017-i-gala-Sukcesu-Roku-2016-materialy-wideo,24761.html

źródło: www.termedia.pl

  • Opublikowano: 24 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP