Aktualności

Nowoczesna edukacja medyczna – zaproszenie do udziału w konferencji


Kto będzie nas leczył?

Odpowiedź na to pytanie jest obecnie najważniejszym wyzwaniem systemu ochrony zdrowia. Jest też zadaniem, przed którym stoi środowisko akademickie w Polsce. Jak przygotować pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu? W jakie kluczowe kompetencje muszą być wyposażeni? Jak zbalansować potrzeby ilościowe i jakościowe?

Poszukując odpowiedzi na te kluczowe pytania, Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) zaprasza na konferencję pn. „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”, która odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. w gościnnych murach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowskiego 211).

Liczymy na to, że przedstawiciele wszystkich środowisk zaangażowanych w rozwiązywanie problemu kadrowego w systemie ochrony zdrowia – przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, środowisko akademickie, izby lekarskie, towarzystwa naukowe i organizacje pacjenckie wezmą udział w tym ważnym wydarzeniu, a tym samym zabiorą głos w dyskusji.

Poruszana tematyka dotyczyć będzie standardów kształcenia, udziału nowych technologii w edukacji, interdyscyplinarności kluczowej dla dobrego funkcjonowania systemu, a także wyzwań związanych z komunikacją. Podsumowaniem konferencji będą rekomendacje opracowane przez zespół ekspertów KRAUM – swoisty manifest i zestaw dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia w zawodach medycznych.

Komitet naukowy konferencji to uznani eksperci – przedstawiciele uczelni medycznych zrzeszonych w KRAUM. Uniwersytet Medyczny w Łodzi w tym gremium reprezentuje prof. Janusz Janczukowicz, kierujący Centrum Edukacji Medycznej, Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Rozwoju Nauczania. Prof. Janczukowicz poprowadzi panel dotyczący edukacji interprofesjonalnej i jej znaczenia w procesie kształcenia w zawodach medycznych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Link do rejestracji znaleźć można tutaj.

Program i szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

  • Opublikowano: 14 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP