Aktualności

Nowoczesna medycyna dla łódzkich seniorów


5 grudnia 2017 roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi i firma Comarch podpisali umowę o współpracy w zakresie tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, łączących obszary medycyny i informatyki.

Uczelnię reprezentował: Rektor, prof. Radzisław Kordek, Kanclerz dr Jacek Grabowski oraz Zastępca Dyrektora Biura Nauki, Strategii i Rozwoju, mgr Aneta Andrzejczyk.

Ze strony firmy COMARCH obecni byli: Prezes Spółki, prof. Janusz Filipiak oraz Dyrektor łódzkiego Centrum Sprzedaży, Rafał Chmiela.

Projekt zakłada współpracę przy opracowaniu usług medycznych dla seniorów z województwa łódzkiego, opartych na technologiach telemedycyny. Dodatkowo umowa przewiduje zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w procesach analizy medycznej i Big Data, rozwijanie obszaru Internetu rzeczy, co pozwoli na stworzenie standardów informacyjnych sektora ochrony zdrowia.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi od lat uczestniczy w pracach związanych z rozwojem procesów diagnostyczno-terapeutycznych, badań klinicznych oraz nowych rozwiązań organizacyjnych w opiece nad pacjentem. Z kolei firma informatyczna Comarch, co roku przeznacza ok. 15 proc. całkowitych przychodów na prace rozwojowo – badawcze i  wdrażanie nowoczesnych rozwiązań IT w medycynie, w tym rozwiązań z zakresu telemedycyny. Realizacja podpisanej umowy i połączenie wspomnianych kompetencji pozwoli na stworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, wspieranych przez systemy informatyczne w zakresie szeroko rozumianej diagnostyki medycznej oraz opieki nad pacjentem. Współpraca Comarch z Uniwersytetem pomoże wypracować interoperacyjne narzędzia, które będą mogły znaleźć powszechne zastosowanie w systemie opieki zdrowotnej i kształceniu kadr medycznych, podnosząc ich jakość.

 

  • Opublikowano: 5 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP