Aktualności

Obóz roku zero — Murzasichle


Obóz dla stu­den­tów rozpoczy­na­ją­cych stu­dia orga­ni­zowany przez Uczel­ni­aną Radę Samorzą­du Stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Więcej infor­ma­cji: http://stud.umed.lodz.pl/

  • Opublikowano: 28 sierpnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP