Aktualności

Obóz Roku Zero — Murzasichle


13.09–20.09. 2016
Murza­sich­le

Rozpoczy­nasz stu­dia? Chcesz już na początku swo­jej dro­gi na Uczel­ni poz­nać nowych ludzi? A może jesteś już stu­den­tem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego i nie masz pomysłu na spędze­nie wakacji? 
Jeżeli choć na jed­no z powyższych pytań odpowiedzi­ałeś “tak”, ten obóz jest właśnie dla Ciebie!
Zaprasza­my wszys­t­kich miłośników górs­kich wypraw na kole­jną edy­cję obozu orga­ni­zowanego przez Uczel­ni­aną Radę Samorzą­du Stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi!

W przy­jaznej atmos­ferze wprowadz­imy Cię w realia stu­diowa­nia na UMedzie. 

Więc­je infor­ma­cji: https://www.facebook.com/events/1094070583983392/

  • Opublikowano: 1 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP