Aktualności

Obóz sportowy AZS


Jesteś­cie gotowi na „Niezły Meksyk?” Taki właśnie będzie tem­at prze­wod­ni tegorocznego obozu let­niego KU AZS Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi ! W związku z tym czeka­ją na Was liczne latynoskie rozry­w­ki- dzikie fiesty noca­mi, leni­we siesty między treninga­mi oraz wspaniale gadże­ty i konkursy między­sek­cyjne ! Która sekc­ja okaże się mis­trzem rodeo na byku elek­trycznym? Nie zabraknie oczy­wiś­cie pro­fesjon­al­nego zaplecza sportowego, które zag­waran­tu­je każdej ekip­ie niesamow­ity pro­gres na przyszły sezon!

Więcej infor­ma­cji…

 

  • Opublikowano: 10 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP