Aktualności

Obóz wind&kite 2017 AZS


Alo­ha! 
Jeśli przyj­mu­jesz wyzwanie, dołącz do wydarzenia, zapraszaj zna­jomych, a ostat­nie 10 dni sierp­nia spędź z nami w Molo Surf SPOT Jas­tar­nia na świet­nej zabaw­ie, pro­fesjon­al­nych kur­sach wind&kite oraz total­nym chill­out’­cie.

Miejsce: Molo Surf SPOT Jas­tar­nia

Ter­min: 21–31.08.2017

Strona: https://www.facebook.com/events/266178973846585/

  • Opublikowano: 12 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP