Aktualności

Obozy Wakacyjne 2016


Rozpoczy­nasz stu­dia? Chcesz już na początku swo­jej dro­gi na Uczel­ni poz­nać nowych ludzi? A może jesteś już stu­den­tem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego i nie masz pomysłu na spędze­nie wakacji?

Jeżeli choć na jed­no z powyższych pytań odpowiedzi­ałeś “tak”, te obozy są właśnie dla Ciebie!

Rejs Szkole­niowy — Mazury 2016 — http://stud.umed.lodz.pl/obozy-letnie/mazury-2016/
Obóz Roku Zero — Łazy 2016 http://stud.umed.lodz.pl/obozy-letnie/lazy-2016/
Obóz Roku Zero — Murza­sich­le 2016 http://stud.umed.lodz.pl/obozy-letnie/murzasichle-2016/

plakat-wakacje2016

  • Opublikowano: 1 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP