Aktualności

Odcinek 5. Szew pojedynczy węzełkowy


Czas najwyższy zszyć pac­jen­ta! Zaczy­namy od najbardziej ele­men­tarnego, ale zarazem sze­roko stosowanego szwu poje­dynczego węzełkowego. Narzędzia w dłoń i do pra­cy!

  • Opublikowano: 4 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP