Aktualności

Odcinek 8. Szew podskórny


Odcinek ten poświę­cony jest sposobowi zszy­wa­nia tkan­ki pod­skórnej z uży­ciem szwu poje­dynczego odwró­conego węzełkowego (zwanego także kry­tym lub pogrążonym). Zaprasza­my do oglą­da­nia!

  • Opublikowano: 14 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP