Aktualności

Ogłoszenie konkursów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Szanowni Państwo,

Dział Projektów uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju następujących konkursów:

 1. Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty obejmujące działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej trzech ze wskazanych poniżej elementów:
 • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking),
 • umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia,
 • w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym,
 • zarządzania informacją.

  W uzasadnionych przypadkach w projekcie można przewidzieć wykorzystanie zagranicznych rozwiązań w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni.

  Nabór wniosków w ramach Konkursu będzie realizowany od 1 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r.

  Planowana alokacja na konkurs wynosi: 132 000 000,00 PLN. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 3,00% wydatków kwalifikowalnych.

  Ogłoszenie o Konkursie oraz Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4327,konkurs-nr-1kadrapower3-42016-na-projekty-podnoszace-kompetencje-kadry-dydaktycznej-uczelni.html

 

 1. Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

  Nabór wniosków w ramach Konkursu będzie realizowany od 25 lipca 2016 r. do 16 września 2016 r.

  Planowana alokacja na konkurs wynosi: 5 000 000,00 PLN. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 3,00% wydatków kwalifikowalnych.

  Ogłoszenie o Konkursie oraz Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-4sk20power312016/

 

UWAGA!!!

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie w przedmiotowym Konkursie prosimy o przesłanie do 20 lipca 2016 r. na adres mailowy mateusz.szymczyk@umed.lodz.pl wstępnego opisu planowanego projektu wg punktów:

 1. Cel projektu;
 2. Wstępny zarys grupy docelowej (liczba osób, które podniosą kompetencje w ramach projektu, jakiego rodzaju będą to kompetencje);
 3. Szczegóły dot. realizowanego w projekcie wsparcia;
 4. Wstępny zarys planowanych kategorii budżetowych.

 

Dział Projektów
Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Opublikowano: 1 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP