Aktualności

  • Opublikowano: 15 lutego 2019

Ogłoszenie o konkursach Narodowego Centrum Nauki


Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z ogłoszonymi przez Narodowe Centrum Nauki konkursami SONATINA 3, UWERTURA 3 oraz ETIUDA 7 , w dniu 8 marca br. upływa nieprzekraczalny wewnętrzny termin składania wniosków. Nabór wniosków w NCN, w systemie OSF będzie prowadzony do 15.03.2019 r.

 

Wnioski w ww. konkursach  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. Termin wysłania wniosku do NCN upływa 15 marca br.

 

Przed przystąpieniem do pisania wniosków prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową.

 

Instrukcje przygotowywania wniosków znajdują się tutaj: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-01-30-instrukcje-przygotowania-wniosku-dostepne

 

Dokumenty jakie należy złożyć w Dziale Projektów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) do dnia 8 marca br. to:

 

  1. wygenerowane potwierdzenie złożenia wniosku:

SONATINA os. Fizyczne/ETIUDA:

  1. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę fizyczną będącą wnioskodawcą;
  2. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji;

    SONATINA pracownicy jednostki:

  1. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu;
  2. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu.

UWERTURA

a. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez kandydata na staż;

b. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji;

 

2.         pdf skróconej wersji wniosku, podpisany przez bezpośredniego przełożonego (na tej podstawie wniosek może być sprawdzony), w przypadku kierowników jednostek wniosek podpisuje Dziekan właściwego wydziału lub osoba przez niego upoważniona.

 

Ww. dokumenty po podpisaniu przez władze jednostki odbierają Państwo w miejscu ich złożenia, czyli w Dziale Projektów, na Muszyńskiego 2, pok. 3.08, a następnie postępują z nimi według instrukcji zawartych na stronach NCN, w sprawie konkursów.

Możliwe jest również przesłanie ww. dokumntów w wersji elektronicznej.

Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku znajdują się tutaj

UWAGA: Jako kierownika jednostki proszę wskazać we wniosku Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Radzisława Kordka.

 

Osobami umocowanymi do podpisywania wniosków są:

  • Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Lucyna Woźniak
  • Pełnomocnik Rektora ds. Krajowych Projektów Naukowo-Badawczych prof. Andrzej Głąbiński.

Informacji w sprawie konkursów krajowych udzielają:

edyta.czerwinska@umed.lodz.pl   Tel.: (42) 272 54 43

ewa.kustosz@umed.lodz.pl Tel.: (42) 272 54 45

W sprawie UWERTURY wymagana jest również konsultacjaDziału Projektów Międzynarodowych oraz Działu Współpracy Zagranicznej

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN: ;

http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

 

Ważne: PDF wysłanego do NCN wniosku proszę przesłać na adresy mailowe jak powyżej celem rejestracji wniosku w jednostce.

 

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Z poważaniem

Dział Projektów

 

Dane podmiotu do wniosków NCN.docx

 

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!