Aktualności

  • Opublikowano: 4 czerwca 2019

Ogłoszenie o konkursach Narodowego Centrum Nauki


Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2019 r.:

 

Elektroniczna wysyłka:

OPUS

 

Należy pobrać potwierdzenia złożenia wniosku: kierownik (PI) i podmiot, podpisać i dołączyć do wniosku w formie:

  • skanu dokumentu podpisanego odręcznie albo
  • dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym w standardzie PAdES.

 

PRELUDIUM

 

Należy pobrać potwierdzenia złożenia wniosku: kierownik (PI) i podmiot, podpisać i dołączyć do wniosku w formie:

  • skanu dokumentu podpisanego odręcznie albo
  • dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym w standardzie PAdES.

 

 

Wnioski w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 17 czerwca 2019 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w grudniu 2019 r. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

W dniu 10 czerwca br. upływa nieprzekraczalny wewnętrzny termin składania wniosków.

 

 

Komplet dokumentów jaki należy złożyć w Biurze Projektów na Muszyńskiego 2, pok. 3.08 do 10 czerwca br:

  1. Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika Projektu, podpisane odręcznie lub podpisem elektronicznym w standardzie PadES
  2. Potwierdzenie złożenie wniosku przez Kierownika Podmiotu – puste
  3. Wniosek, podpisany przez bezpośredniego przełożonego a w przypadku Konkursu Preludium przez Opiekuna naukowego. W przypadku kierowników jednostek wniosek podpisuje Dziekan właściwego wydziału lub osoba przez niego upoważniona.

 

Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku:

Preludium

Opus

 

Koszty pośrednie wynoszą 40%

 

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

 

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać dzwoniąc pod numery:

(42) 272 54 43, 272 54 45

 

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:

http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

 

Z poważaniem

Dział Projektów

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!