Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW DO PROJEKTU NR OGŁOSZENIA 1/2016


Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji  projektu partnerskiego w odpowiedzi na konkurs nr: Konurs_1/4.1.2/2016 zorganizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,  Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, zwanego dalej „Projektem”, finansowanego  w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, celem wspólnego przygotowanie oraz realizacja projektu pt. „Nowe strategie leczenia jaskry z wykorzystaniem niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK.”

Załączniki:

 

  • Opublikowano: 27 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP