Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu


Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi w Województwie Łódzkim” w odpowiedzi na konkurs nr: POWR.05.01.00-IP.05-00-0002/16, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne: „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi”, zwanego dalej „Projektem”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

  • Opublikowano: 27 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP