Aktualności

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych


Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza stu­den­tów wszys­t­kich lat do udzi­ału w OLIMPIADZIE języ­ka ang­iel­skiego w naukach bio­m­e­dy­cznych, która odbędzie się 23.03.2024r. o godz. 9.00 (sob­o­ta). Dla najlep­szych przewidziane są atrak­cyjne nagrody!
 
Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: olimpiada.angielski@umed.lodz.pl
 
Przy zapisie prosimy podać:
Nazwisko i Imię, Rok i Kierunek studiów, nr albu­mu oraz stu­denc­ki e‑mail.
Zapisy ONLINE i w sekre­taria­cie CNJO do 20.03.2024r. do godz. 15.00
  • Opublikowano: 1 marca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP