Aktualności

Oświadczenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad egzaminowania studentów oraz Końcowego Egzaminu Testowego


W odpowiedzi na pisma, kierowane przez studentów Uczelni do innych organizacji i instytucji, Uniwersytet czuje się w obowiązku zająć stanowisko w sprawie obowiązujących zasad egzaminowania oraz Końcowego Egzaminu Testowego.

Zasady egzaminowania, przyjęte w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na skutek epidemii, zostały wypracowane z Samorządem Studentów Uczelni i przyjęte przez władze Uniwersytetu po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, dotyczących zarówno formy egzaminowania, jak i kwestii technicznych. Większość studentów ze zrozumieniem i pełną aprobatą przyjęła nowe, doraźne decyzje w tym zakresie.

Zarzuty ze strony grupy studentów VI roku, sugerujące wykorzystywanie stanu epidemicznego przez Uczelnię, celem pogorszenia ich sytuacji – poprzez zaostrzenie warunków egzaminu – uważamy za bezpodstawne, wręcz krzywdzące. Jesteśmy dalecy od wszelkich działań autorytarnych, które próbuje się dziś nam zarzucić.

Z myślą o bezpieczeństwie i komforcie pracy studentów, nie narażaniu ich na niepotrzebny stres, związany z zagrożeniem epidemicznym, Uniwersytet podjął decyzje dotyczące nauczania i egzekwowania wiedzy w systemie zdalnym, dla maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów i zachowania wszelkich możliwych obostrzeń
w tym zakresie.

Obok najważniejszych kwestii bezpieczeństwa, oczywistym stała się konieczność rzetelnej i uczciwej weryfikacji wiedzy, opartej o sprawiedliwy system egzaminowania, w którym prewencja metod ściągania musi mieć także swoje miejsce. Stąd restrykcyjne zasady prowadzenia egzaminów on-line, jako pochodna – niestety nie najlepszych – doświadczeń Uczelni, związanych z procederem oszukiwania podczas egzaminów, które już miały miejsce.

W efekcie Ustawy 2.0 połączono kierunki lekarskie Uczelni. Konsekwencją tej zmiany jest przede wszystkim wyrównanie poziomów jakości kształcenia studentów medycyny, a co za tym idzie zapewnienie dostępu do tych samych materiałów i narzędzi w procesie edukacji. Zdajemy sobie sprawę, że grupą, która obecnie czuje się pokrzywdzona, są głównie niektórzy studenci medycyny byłego Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uczelni. To dla nich Końcowy Egzamin Testowy jest swego rodzaju novum – będą zdawać go po raz pierwszy (dotychczas, z uwagi na odmienny tryb kształcenia – podległy Dziekanowi Wydziału, na który Władze Uczelni nie miały bezpośredniego wpływu – egzamin w ogóle nie funkcjonował). Obawy studentów potęgują z pewnością także statystyki LEK- u, w których absolwenci Wydziału zajmowali ostatnie miejsca, a część podchodziła do egzaminu wielokrotnie, by zdać go dopiero za 5. lub 6. razem. Jednak Końcowy Egzamin Testowy jest realizowany na Wydziale Lekarskim Uczelni od kilku lat i przynosi oczekiwane efekty. Przyjęliśmy zatem te same standardy kształcenia i egzaminowania dla wszystkich studiujących. Niejednokrotnie zwracaliśmy na to uwagę, informowaliśmy zapowiadając ustawowe zmiany. Dziś wszyscy studenci byłego Wydziału Wojskowo – Lekarskiego, kończą studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dlatego wszyscy powinni podejść do tego samego egzaminu, opartego o te same zasady i pisanego w tym samym czasie.

Obecnie każdy student jest zobligowany, przed przystąpieniem do egzaminu, zapewnić sobie możliwość korzystania z jak najbardziej sprawnego i wydajnego łącza internetowego, by uniknąć niepotrzebnych problemów technicznych, stresu czy straty czasu na weryfikację ew. nieprawidłowości. Nie jest to niczym nowym, ponieważ studenci w tej sesji zdawali już wiele innych egzaminów w proponowanej formule (40 sekund na pytanie, bez możliwości cofania się w teście). Zdecydowana większość z nich kończyła testy przed wyznaczonym czasem. Taki system jest niezbędny dla sprawiedliwej oceny wiedzy, a doświadczenie nasze i innych Uczelni wskazuje, że inne warunki są wykorzystywane przez studentów, przyczyniając się do stosowania nieuczciwych praktyk.

Wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji nadzwyczajnej, działamy pod presją zagrożeń, jakie niesie ze sobą pandemia. Nie zwalnia to jednak Uczelni z odpowiedzialności za kształcenie przyszłych lekarzy. Lekarski Egzamin Końcowy nie jest kwestią prestiżu Uczelni, która dba o utrzymanie wysokiego miejsca w rankingach – jest Jej odpowiedzialnością za to, jak przygotowuje studentów do trudnego zawodu lekarza.

Uczelnia pozostaje w nadziei na zrozumienie i nawołuje do odpowiedzialności wszystkich tych młodych ludzi, którzy z pracą lekarza wiążą swoją przyszłość.

  • Opublikowano: 20 czerwca 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!