Aktualności

  • Opublikowano: 19 października 2018

Pierwsza Inauguracja InterChemMed


W tym roku odbyła się pierwsza inauguracja doktorantów InterChemMed, naszą uczelnie reprezentowali:

– prof. n.med. Jerzy Sokołowski – prodziekan Oddziału Stomatologicznego UMed;
– dr hab. n.med.prof. nadzw. Monika Łukomska-Szymańska – Prodziekan ds. Dydaktyki Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego;
– Łukasz Śledziński – przewodniczący Samorządu Doktorantów.

InterChemMed to Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych. Jest to projekt trzech uczelni: Politechniki Łódzkiej, jako lidera, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Czterdziestu doktorantów – w tym aż dwudziestu z naszej uczelni – podjęło studia w różnych obszarach nauki: naukach ścisłych i technicznych, a także medycznych i naukach o zdrowiu. Zainteresowanie interdyscyplinarnymi studiami doktoranckimi było na tyle wysokie, że nie wszyscy kandydaci zostali przyjęci na pierwszy rok.

Dzięki współpracy promotorów z różnych uczelni rozprawy doktorskie będą pracami międzyobszarowymi. Doktoranci będą realizować prace np. na temat izotopowych metod autentykacji żywności i leków, opracowywać nowe metody obrazowania zmian nowotworowych, syntetyzować nowe bioaktywne substancje o potencjale leczniczym, czy badać możliwości zastosowania nowych materiałów w stomatologii.

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!