Aktualności

Pierwsza Otwarta debata dotyczącą potrzeby profesjonalizacji działań na rzecz osób starszych


23 maja w Łódzkim Centrum Obywatelskim odbyła się debata współorganizowana przez organizacje skupione wokół KDO ds Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej, studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kierunku Koordynowana Opieka Senioralna oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Tematem głównym była potrzeba profesjonalizacji działań na rzecz starszych łodzian oraz potrzeba eksperckiej refleksji nad efektywnością dotychczas podejmowanych działań i projektów adresowanych do seniorów.

Źródło: TVP3 ŁÓDŹ

W debacie uczestniczyło ponad 50 osób, głownie przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów, przewodnicząca Łódzkiej i Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Seniorów – Janina Tropisz, oraz liczna reprezentacja łodzian z pokolenia 60+.

Wnioski z dyskusji potwierdziły postawioną tezę o pilnej potrzebie zwrócenia uwagi na jakość dotąd prowadzonych działań dla seniorów, zwiększenia i zróżnicowania oferty o nowoczesne propozycje faktycznie włączające starszych łodzian (nie tylko integrujące), rzeczywiste konsultacje strategicznych decyzji ważnych dla poprawy jakości życia mieszkańców, a w tym seniorów, ze wszystkimi środowiskami i uwzględnianie ich postulatów, wypracowanie nowoczesnych narzędzi dotarcia i aktywizowania grup zagrożonych wykluczeniem lub niesamodzielnością. To wyzwania dla przyszłych absolwentów Koordynowanej Opieki Senioralnej.

Prelegentami byli zaproszeni eksperci: dr Magdalena Wieczorkowska – z Zakładu Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pierwszy koordynator projektu „EDUMED_SENIOR”; Grażyna Busse – gerontolog, członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, prezes Stowarzyszenia Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP; red. naczelna gazety „My, M-Łodzi Duchem”; przedstawiciel Pracowni PRO Age, oraz Mariola Katarzyna Bertram – gerontolog, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, członek Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP, przedstawiciel Pracowni PRO Age.

Tematyczne prezentacje przygotowali studenci KOS:

Co rzeczywiście wiemy o zróżnicowanych potrzebach współczesnych seniorów – M. Łatkowska-Włodek – Fundacja Forum dla Ojczyzny, KOS UM. Holistyczne spojrzenie na osoby starsze – M. Karbowiak – KOS UM. Czas wolny po 60-tce, co z nim zrobić? – T. Kuchta – animator, Akademia Wolontariatu Seniora III ASOS 2018 realizatorzy Stowarzyszenie POMOST i Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko”, KOS UM. Partycypacja obywatelska i społeczna seniorów a bariery dostępności – E. Wierzbowska – Rada Organizacji Pozarządowych Województwa łódzkiego, KOS UM. Integracja międzypokoleniowa – W. Hubner – Aktywni Plus, Teatr Czarno-Biały, KOS UM oraz przedstawicielka Centrum OPUS – M. Kolasińska – animator, Aktywny senior nasz klient ASOS 2018 realizator ECES, Obywatel Senior realizator Centrum OPUS – Jak zaplanować działania dla seniorów.

FOTO: Magdalena Korczyk-Waszak

  • Opublikowano: 25 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP