Aktualności

Pierwsza RADA UCZELNI – wybrana


Zgodnie z zapisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wymogiem powołania Rady Uczelni, Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podczas posiedzenia 28 marca br. dokonał wyboru gremium.

Kandydatkami zgłoszonymi spośród członków Uczelni były:
prof. Anna Jegier
prof. Joanna Makowska

Kandydaci spoza wspólnoty Uczelni to:
prof. Aleksander Welfe
dr Grzegorz Mazur
dr Adam Kozierkiewicz
mgr Zbigniew Pankiewicz

Wszystkie kandydatury uzyskały poparcie Senatu. Na przewodniczącego Rady wybrano Pana Zbigniewa Pankiewicza. Dodatkową osobą, która w Radzie zasiadać będzie automatycznie, jest przewodniczący Samorządu Studentów

Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem powołania, a zakończy – 31 grudnia 2020 r.

Powołanym gratulujemy!

Rada Uczelni – sylwetki członków Rady

  • Opublikowano: 29 marca 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!