Aktualności

Pierwsze w Polsce Targi Symulacyjne


Mamy zaszczyt zaprosić Państ­wa na Pier­wsze w Polsce Tar­gi Symu­la­cyjne, przy­go­towane dla przed­staw­icieli Uczel­ni Medy­cznych, które będą zor­ga­ni­zowane przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi w dniu 4 grud­nia 2015 r.

Więcej infor­ma­cji na: www.targisymulacyjne.umed.pl

  • Opublikowano: 2 listopada 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP