Aktualności

Pierwszy nabór pracowników do projektu First TEAM


Projekt „Predictive Biomarkers of Radiation Toxicity (PBRTox)” pod kierownictwem dr Wojciecha Fendlera uzyskał dofinansowanie ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w wysokości 1.999.651 zł na lata 2017-2020.

Celem projektu jest identyfikacja biomarkerów pozwalających na zmniejszenie ryzyka powikłań radioterapii oraz stworzenie uniwersalnego algorytmu analizy krążących w surowicy mikroRNA jako narzędzi diagnostycznych w onkologii.

W ramach projektu tworzony jest nowy zespół badawczy w skład którego wchodzić mają: post-doc (do 5 lat od roku uzyskania stopnia doktora) oraz trzech doktorantów (ukończone studia 2 stopnia lub jednolite studia magisterskie).

Obszar zadań tematycznych dla zespołu obejmuje między innymi:

 • Analizy biostatystyczne i bioinformatyczne dużych zbiorów danych o ekspresji genów w onkologii i radioterapii
 • Badania molekularne z wykorzystaniem technik miRNA-seq oraz qPCR
 • Kontakt z zespołem lekarzy Zakładu Radioterapii UM oraz jednostek współpracujących w zakresie gromadzenia danych klinicznych oraz materiału biologicznego
 • Integrację danych klinicznych, obrazowych i molekularnych

W ramach projektu oferujemy:

 • Praca nad aktualnym i kluczowym problemem w radioterapii onkologicznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik badawczych
 • Możliwość rozwoju naukowego i osobistego w ramach jednostki realizującej badania naukowe na światowym poziomie
 • Staże i wyjazdy studyjne do Dana-Farber Cancer Institute oraz uczestnictwo w rozbudowanym programie szkoleń
 • Rozpoczęcie pracy w projekcie od lipca (doktoranci) albo września (post-doc) 2017 roku
 • Elastyczne godziny pracy
 • Bardzo dobre wynagrodzenie w ramach umowy o pracę na cały etat (post-doc i doktorant) lub stypendium (doktoranci)

Procedura naboru

Zgłoszenia prosimy nadsyłać za pomocą systemu informatycznego BTM (https://services.konsta.com.pl/first-team/) lub w wersji papierowej na adres zakładu (Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Mazowiecka 15, 92-215 Łódź) w nieprzekraczalnym terminie do 23:59 dnia 31 maja 2017 roku (Doktoranci) lub 15 lipca 2017 (Post-doc). W przypadku zgłoszeń w formie papierowej decyduje data doręczenia dokumentów.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

 1. Aktualne curriculum vitae opisujące wykształcenie, daty uzyskania stopni naukowych, zdobyte doświadczenie naukowe i praktyczne (max 4 strony A4). CV musi zawierać oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”
 2. Listę publikacji
 3. Dokument potwierdzający uzyskane stopnie naukowe
 4. Opis najważniejszych osiągnięć naukowych (1 strona)
 5. Maksymalnie 3 pdf dokumentujących osiągnięcie (artykuły, potwierdzenia patentów, skany nagród itp.)

Zgłoszenia niespełniające wymagań zostaną odrzucone

Wszystkie nadesłane dokumenty zostaną ocenione przez kierownika projektu oraz zaproszonych ekspertów. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w języku Angielskim (osobiście lub w formie telekonferencji) w czerwcu oraz lipcu 2017 roku.

Więcej informacji o jednostce, zespole dr Fendlera, prowadzonych badaniach i szczegółowych wymaganiach dla doktorantów oraz post-doca znajduje się na stronie Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej (http://biostat.umed.pl) oraz na stronie ofert pracy FNP (http://www.fnp.org.pl/oferta_pracy/).

W razie dodatkowych pytań o zakres tematyczny projektu, obowiązki i wymagania stawiane kandydatom prosimy o kontakt mailowy (btm@umed.lodz.pl) lub telefoniczny (42-272-53-85).

Ogłoszenie o naborze…

 • Opublikowano: 21 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP