Aktualności

PODPISANIE UMÓW O WSPÓŁPRACY Z PLACÓWKAMI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROJEKTU „ŁÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI”


Projekt „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”  nr POWR.05.01.00-00-0011/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

INFORMACJA O PODPISANYCH UMOWACH O WSPÓŁPRACY Z PLACÓWKAMI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROJEKTU „ŁÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI” NR POWR.05.01.00-00-0011/16

Szanowni Państwo!

w wyniku przeprowadzonego pierwszego naboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi podpisał umowy o współpracy w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” z następującymi podmiotami:

NZOZ „MEDICUS” Gostynin Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 35
09-500 Gostynin
woj. mazowieckie
SPZPOZ w Wodzieradach
98-105 Wodzierady 17
woj. łódzkie
SP Gminny Ośrodek Zdrowia w Lgocie Wielkiej
ul. Rolnicza 1
97-565 Lgota Wielka
woj. łódzkie
SPZOZ w Rypinie
ul. 3. Maja 2
87-500 Rypin
woj. kujawsko-pomorskie
SPZOZ w Kodrębie
ul. Niepodległości 25
97-512 Kodrąb
woj. łódzkie
Centra Medyczne Medyceusz Sp. z o.o.
ul. Bazarowa 9
91-053 Łódź
woj. łódzkie
Farma-Med. Kujawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. sp. k.
ul. Dworcowa 71
88-100 Inowrocław
woj. kujawsko-pomorskie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne – Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi oraz na stronie dedykowanej projektowi pod adresem https://profilaktyka.umed.pl/

 

  • Opublikowano: 31 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP