Aktualności

Podsumowanie konferencji programowej NKN w Łodzi


25-26 maja 2017 r. w Łodzi, odbyła się kolejna konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki.

Uczestnicy łódzkiej debaty dyskutowali na temat finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, m. in. o tym w jaki sposób stworzyć zasady finansowania motywujące uczelnie, czy też w jakim stopniu działalność naukowa powinna być finansowana w trybie konkursowym, a w jakim w postaci grantów badawczych.

Otwarcia konferencji dokonał prof. Sławomir Wiak – Rektor Politechniki Łódzkiej, Przewodniczący Konferencji Łódzkich Uczelni Publicznych, a wystąpienie programowe wygłosił Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jednym z panelistów debaty poświęconej parametrom finansowania uczelni był dr Jacek Grabowski – Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W organizację konferencji włączyło się łódzkie środowisko akademickie: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szkoła Filmowa w Łodzi, Akademia Muzyczna w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi i  Polska Akademia Nauk.

Kolejna konferencja programowa odbędzie się w czerwcu w Warszawie.

Dodatkowe informacje: www.nkn.gov.pl

  • Opublikowano: 29 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP