Aktualności

Podsumowanie projektu HARC podczas konferencji Aktywne życie i zdrowe starzenie się w Łodzi i regionie


29 listopada br. odbyła się konferencja pn. „Aktywne życie i zdrowe starzenie się w Łodzi i regionie”. Celem spotkania było  podsumowanie projektu Healthy Ageing Research Centre (HARC) realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w latach 2013-2016 oraz przedstawienie nowej inicjatywy – Łódzkiego Ośrodka Referencyjnego utworzonego w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIP AHA).

Konferencję otworzył prof. Radzisław Kordek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który pogratulował wszystkim naukowcom zaangażowanym w projekt, a szczególnie prof. Markowi Kowalskiemu –oraz prof. Lucynie Woźniak. Prof. Kordek przypomniał, że HARC otworzył przed uczelnią nowe perspektywy rozwoju w obszarze aktywnego życia i zdrowego starzenia, o czym świadczy m.in. członkostwo UMED-u w międzynarodowym konsorcjum EIT Health skupiającym ponad 140 partnerów europejskich.

W konferencji uczestniczył przedstawiciel Komisji Europejskiej, dr Grzegorz Ambroziewicz oraz niezależni eksperci oceniający projekt – prof. Joao Malva, University of Coimbra (Coimbra, Portugalia), Prof. Salvatore Panico, Federico II University (Neapol, Włochy) oraz dr Benoit Dugue, University of Poitiers (Poitiers, Francja), którzy zgodnie potwierdzili sukces uczelni oraz przygotowali szereg rekomendacji dotyczących zapewnienia trwałości projektu HARC.

Projekt Healthy Ageing Research Centre (HARC), finansowany w ramach 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej (REGPOT), skupiał zespoły badawcze Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zajmujące się problematyką zdrowia i chorób osób starszych. Podczas konferencji prof. Marek Kowalski podsumował osiągnięcia zespołów badawczych zaangażowanych w projekt. Zapewnił również, że chociaż projekt HARC, finansowany przez Unię Europejską dobiega końca, nie oznacza to końca pracy Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będą rozwijać międzynarodową współpracę (EIT Health, Europejskie Partnerstwo Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się) oraz działania regionalne w tym obszarze współpracując zarówno z ośrodkami naukowymi, firmami innowacyjnymi działającymi na rzecz rozwoju produktów, technologii  i rozwiązań organizacyjnych podnoszącymi jakość życia i dobrostan ludzi starszych, jak również partnerami społecznymi, w celu zdiagnozowania potrzeb tej grupy naszego społeczeństwa.

W drugiej części spotkania zaprezentowany został Łódzki Ośrodek Referencyjny i projekty realizowane przez partnerów konsorcjum oraz łódzkie uczelnie. Partnerem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

  • Opublikowano: 2 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP