Aktualności

Półmetek zajęć Medycznego Uniwersytetu Dziecięcego


W lab­o­ra­to­ri­um Zakładu Chemii Bion­ieor­gan­icznej (kierown­ik, prof. zw dr hab. n. farm. Justyn Ochoc­ki)  Kat­edry Chemii Medy­cznej Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego  Uni­w­er­syte­tu Medy­czne­gow Łodzi w dni­ach:  10 mar­ca i 7 kwiet­nia odbyły się spotka­nia z dzieć­mi w ramach Medy­cznego Uni­w­er­syte­tu  Dziecięcego.

Zaję­cia prowadzili stu­den­ci Koła Chemików, którego opieku­na­mi są:  dr n. chem. Andrzej Kotyńs­ki  i  dr n. farm. Mał­gorza­ta Fabi­jańs­ka. Sebas­t­ian Defińs­ki, Pauli­na Maciejew­s­ka, Jan Gomul­s­ki, Weroni­ka Maciejew­s­ka, Aga­ta Rydołows­ka i Maciej Bar­tos zabrali małych stu­den­tów do bar­wnego świa­ta chemii.  Dzieci miały okazję samodziel­nie wykon­ać szereg reakcji chemicznych, sprawdz­ić jakie właś­ci­woś­ci posi­a­da ciekły azot i suchy lód, dowiedzieć się jak stworzyć piasek kine­ty­czny w domu, a także obe­jrzeć pokazy chemiczne.  Zaję­cia spotkały się z wielkim entuz­jazmem dzieci, a Stu­den­ci z Koła stwierdzili, iż: „Uśmiech­nięte buzie młodych stu­den­tów Dziecięcego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego są dla nas naj­cen­niejszą nagrodą”.

Zaprasza­my do obe­jrzenia fotorelacji z zajęć.

  • Opublikowano: 18 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP