Aktualności

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa – ostatni miesiąc nadsyłania zgłoszeń


banner_nagroda

Tylko do końca grudnia br. można zgłaszać kandydatów do nagrody FNP i AAAS przyznawanej polsko-amerykańskim tandemom naukowym w uznaniu za wybitne osiągnięcia. Każdy z laureatów nagrody otrzyma 5000 USD.

Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy aktywni członkowie polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego posiadający

co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby administrujące badaniami naukowymi w instytucjach, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe, włączając przedsiębiorstwa. Do konkursu są przyjmowane również autonominacje. Nominacje powinny dotyczyć dwóch współpracujących ze sobą naukowców: jednego pracującego na terenie Polski i drugiego pracującego na terenie Stanów Zjednoczonych, niezależnie od ich narodowości.

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa jest wspólnym przedsięwzięciem FNP i The American Association for the Advancement of Science (AAAS) – największego na świecie stowarzyszenia naukowego. Intencją obu instytucji jest wsparcie i promocja wybitnych osiągnięć badawczych będących efektem współpracy polsko-amerykańskiej. Nagroda została ustanowiona w 2013 roku i jest przyznawana co dwa lata.

Do pierwszego konkursu złożono aż 55 nominacji na wysokim poziomie. Laureatami zostali prof. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i  dr Alexander Wlodawer z Narodowego Instytutu Raka w USA. Światowej sławy badacze, współpracujący ze sobą od prawie 30 lat, otrzymali Nagrodę za badania strukturalne białek o znaczeniu medycznym, które przyczyniły się do opracowania nowych terapii leczenia chorób, takich jak AIDS czy białaczka u dzieci.

Termin zgłaszania kandydatów w drugim konkursie upływa 31 grudnia 2015 r.

Więcej informacji o konkursie: link.
www.fnp.org.pl

 

The competition for the Polish-American Scientific Award

Nominations for prizes for distinguished achievement awarded jointly by the Foundation for Polish Science and the American Association for the Advancement of Science (AAAS) to Polish/American research pairs must be submitted by the end of December. Each of the winners will receive an award of $5,000.

We would like to invite members of the Polish and U.S. scientific communities holding a doctoral degree as well as anyone involved in scientific research administration at organizations that conduct research in a continuous manner (including companies) to submit nominees for this award. The award may be granted for remarkable scientific achievements in any field of research (except the arts). Self-nominations shall be also considered.

The first competition saw 55 nominations all of which represented a very high standard. World-renowned scientists – Prof. Mariusz Jaskólski of Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, and Dr. Alexander Wlodawer of the National Cancer Institute, USA – were the first winners of the Poland-U. S. Science Award. The Jaskólski – Wlodawer team received it for structural studies on proteins of medical relevance, which have contributed to the development of new therapies to cure human diseases, such as AIDS or leukemia in children.

The competition will be judged by a jury appointed jointly by the FNP and the American Association for the Advancement of Science (AAAS).

The Polish-American Scientific Award is the joint FNP and AAAS project. It is the intention of both organizations to support and promote exceptional research achievements resulting from Polish-American scientific cooperation.

The deadline for submitting nominations in the second competition is 31 December 2015.

More information
www.fnp.org.pl

  • Opublikowano: 8 grudnia 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP