Aktualności

Ponad 11 mln zł dla uczelnianego Centrum Badań Klinicznych


Uniwersytet Medyczny w Łodzi znalazł się w gronie dziesięciu beneficjentów konkursu Agencji Badań Medycznych dotyczącego tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Projekt uczelni  pt.: „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CWBK) – kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań klinicznych w modelu usług wspólnych” został najwyżej oceniony i otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 11 mln zł.

Agencja Badań Medycznych przeznaczyła w sumie 100 mln zł na stworzenie sieci dziesięciu wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK). Nowopowstałe centra pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce. Inicjatywa ma na celu uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych, co przyczyni się do zwiększenia szansy pacjentów na dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych w naszym kraju, a także wzrostu liczby realizowanych badań.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu uczelniane Centrum Badań Klinicznych zapewni systemowe wsparcie dla badań klinicznych realizowanych przez Uniwersytet oraz szpitale akademickie. Uzupełnieniem powstałej sieci badawczej będzie współpraca z placówkami POZ, szpitalami wojewódzkimi i innymi partnerami klinicznymi. Harmonogram projektu zakłada przygotowanie i oddanie do użytkowania scentralizowanej infrastruktury, wdrożenie rozwiązań systemowych oraz rozwój kadry na wzór modelowych standardów Agencji Badań Medycznych.

Maksymalizacja korzyści uzyskanych z projektu będzie możliwa dzięki koordynacji i zastosowaniu modelu usług wspólnych na 3 poziomach:

1) realizacja badań w  roli sponsora lub jednostki prowadzącej badania na zlecenie sponsora Academic Research Organisation (ARO) (usługi wspólne na rzecz zespołów naukowo-badawczych, koordynacja procesów wsparcia tj. uzyskiwanie wszelkich zgód i pozwoleń, logistyka badanych produktów leczniczych, zapewnienie i kontrola jakości, planowanie, biostatystyka, pharmacovigilance);

2) realizacja badań w roli przedstawiciela sieci ośrodków Site Management Organisation (SMO) (aktywne pozyskiwanie badań, punkt kontaktowy dla partnerów biznesowych, zapewnienie jakości i koordynacji, doradztwo naukowe, zarządzanie płatnościami, standaryzacja usług w  szpitalach);

3) realizacja badań w roli ośrodka badań wczesnej fazy – zapewnienie odpowiedniej jakości i  bezpieczeństwa dla badań wczesnofazowych.

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych zostanie zlokalizowane w sąsiedztwie Centralnego Szpitala Klinicznego. Dzięki temu będziemy mogli korzystać z zasobów szpitalnych tj. apteki, sprzętu diagnostycznego, laboratorium, oddziału intensywnej terapii. Natomiast scentralizowana infrastruktura CWBK będzie dostępna dla wszystkich szpitali klinicznych, ale badania, które będą wymagały hospitalizacji pacjentów zrealizujemy w ramach wysokospecjalistycznych oddziałów szpitalnych – mówi Ireneusz Staroń, Dyrektor CBK

CWBK będzie funkcjonowało w modelu usług wspólnych świadczonych na rzecz szpitali klinicznych w zakresie pozyskiwania badań, wstępnego procesu wykonalności (feasibility study), bieżącego kontaktu ze sponsorami badań klinicznych oraz koordynacji procesu badawczego. W wyniku realizacji projektu powstanie również Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnej Fazy, profilowany na realizację projektów wczesnych faz obejmujących większość obszarów medycznych, a docelowo, po zakończeniu drugiego etapu budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM i utworzeniu Akademickiego Ośrodka Onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii.

 

  • Opublikowano: 15 września 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!