Aktualności

Ponowne przedłużenie naboru Placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” nr POWR.05.01.00–00-0011/16


Szanowni Państ­wo!

Infor­mu­je­my, iż Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi przedłużył nabór Placówek Pod­sta­wowej Opie­ki Zdrowot­nej do współpra­cy w ramach pro­jek­tu „Łódz­ki pro­gram pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów głowy i szyi” nr POWR.05.01.00–00-0011/16 do dnia 22 wrześ­nia 2017 do godz. 10.00.

Pełną treść ogłoszenia wraz z załącznika­mi zna­jdą Państ­wo w Biule­tynie Infor­ma­cji Pub­licznej w zakład­ce Zamówienia pub­liczne Zamówienia na usłu­gi społeczne i inne szczególne usłu­gi oraz na stron­ie dedykowanej pro­jek­towi pod adresem https://profilaktyka.umed.pl/

  • Opublikowano: 18 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP