Aktualności

Poprawne afiliowanie publikowanych prac


Szanowni Państwo,

przypominamy, że poprawne afiliowanie publikowanych prac ma bardzo duże znaczenie w ewaluacji nauki, usprawnia proces parametryzacji Uczelni, a także buduje wizerunek UM w Łodzi.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 73/2018, każda praca powinna posiadać afiliację w formie:

  • dla publikacji w języku polskim – Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
  • dla publikacji anglojęzycznych – Medical University of Lodz.

Po nazwie Uczelni należy podać nazwę jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony (klinka, zakład, inne).

Pełny tekst zarządzenia można znaleźć w Intranecie w zakładce „Akty prawne” -> „Zarządzenia”.

Oddział Bibliografii i Bibliometrii
Centrum Informacyjno- Bibliotecznego UM w Łodzi

  • Opublikowano: 4 marca 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!