Aktualności

Posiedzenie Rady Naukowej Uniwersytetu


Dzisiejsze posiedzenie Rady Naukowej Uniwersytetu rozpoczęło się od uroczystego wręczenia Nagrody Specjalnej Rektora dla Młodego Nauczyciela Akademickiego za wybitne osiągnięcia w postaci publikacji oryginalnej za rok 2019.

Nagrodę otrzymały:
dr n. med. Klara Saczuk z Zakładu Stomatologii Ogólnej
dr n. farm. Kamila Czarnecka  z Zakładu Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji

W dalszym porządku obrad Rada Naukowa Uniwersytetu podjęła uchwały o:

  • nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu Pani dr Annie Garus-Pakowskiej
  • nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Pani dr Dorocie Jesionek-Kupnickiej
  • nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Pani dr Agacie Sakowicz.

Laureatom Nagród oraz nowym samodzielnym pracownikom UM w Łodzi gratulujemy.

  • Opublikowano: 12 marca 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!