Aktualności

Poznaliśmy wyniki ewaluacji działalności naukowej – wysoka ocena UMED-u


Z końcem lipca poznaliśmy wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017 – 2021. Uniwersytet Medyczny w Łodzi został wysoko oceniony uzyskując kategorię A w dyscyplinie nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz kategorię B+ w dyscyplinie nauki farmaceutyczne. Kategorię A otrzymują podmioty wyróżniające się szczególnie wysokim poziomem badań naukowych.

Ocenę A w naukach medycznych otrzymały tylko 3 uczelnie medyczne, a w naukach o zdrowiu – 4. Spośród uczeni, które prowadzą badania naukowe we wszystkich trzech dyscyplinach (nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne) tylko Uniwersytet Medyczny w Białymstoku odnotował lepszy wynik (dwie kategorie A i A+), co potwierdza wysoką pozycję naszej uczelni pod względem efektywności naukowej.

Zarówno ocena parametryczna, jak i wyniki ostatnich rankingów krajowych i międzynarodowych potwierdzają naszą wysoką efektywność naukową. Jesteśmy również świadomi obszarów, które powinniśmy ulepszać. Dziękuję wszystkim, którzy zapracowali na ten sukces – badaczom i badaczkom, których aktywność naukowa przyczyniła się do wysokich ocen naszej uczelni oraz pracownikom, którzy wspierali ten proces administracyjnie. A było to nie lada wyzwanie ze względu na nowe, a także zmieniające się w trakcie ewaluacji zasady. Dla wielu z Państwa były to miesiące, a nawet lata wytężonej pracy. Dziękuję i gratuluję! – podsumowuje Rektor, prof. Radzisław Kordek

Ewaluacja za lata 2017-2021 została przeprowadzona na nowych zasadach, w obrębie dyscyplin, a nie jak do tej pory wydziałów. Oceny dokonywano w trzech kategoriach: poziom naukowy prowadzonej działalności, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Każda dyscyplina mogła otrzymać jedną z pięciu kategorii naukowych: A+, A, B+, B lub C. Od otrzymanych kategorii naukowych zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także wysokość subwencja dla jednostek naukowych z budżetu państwa.

  • Opublikowano: 3 sierpnia 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP