Aktualności

Poznaliśmy wyniki pierwszego konkursu w programie Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza


30 października 2019 r. poznaliśmy wyniki pierwszego konkursu w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Celem programu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Spośród 20. najlepszych uczelni w Polsce uprawnionych do startu w konkursie wyłoniono 10, które w latach 2020–2026 otrzymają subwencję zwiększoną o 10%. Pozostałe uczelnie, w tym Uniwersytet Medyczny w Łodzi, które wzięły udział w konkursie, ale nie zostały w nim wyłonione, także otrzymają wsparcie finansowe – subwencję zwiększoną o 2%.

Udział w konkursie Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza był dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi okazją do przeprowadzenia wszechstronnych analiz i aktualizacji dotychczasowej strategii rozwoju Uczelni. Zaprosiliśmy do współpracy niezależnych ekspertów międzynarodowych, którzy przygotowali dla nas raporty i rekomendacje. Projekt był szeroko konsultowany wewnątrz uczelni, a w jego Radzie Naukowej pracowali zarówno młodzi, jak i bardzo doświadczeni, rozpoznawalni na arenie międzynarodowej badacze. Zależało nam na wsłuchaniu się w potrzeby całej społeczności akademickiej.

UMED jest wiodącą uczelnią medyczną, która w ostatniej ocenie parametrycznej osiągnęła najwyższe możliwe kategorie – Wydział Lekarski A+, a pozostałe wydziały A. Liczba projektów naukowych, w tym międzynarodowych, sukcesywnie wzrasta. Uczelnia skutecznie i efektywnie wykorzystuje kontakty międzynarodowe. Jednym z wiodących interdyscyplinarnych obszarów jej badań  jest aktywne życie i zdrowe starzenie się. UMED jest członkiem dwóch prestiżowych konsorcjów zajmujących się tą tematyką – EIT Health oraz Europejskiego Partnerstwa na rzecz Aktywnego Życia i Zdrowego Starzenia się (EIP on AHA).

Kluczem do sukcesu jest realizowana od ponad 10 lat strategia rozwoju, a projekt UMED4Excellence jest jej rozwinięciem. Znaleźliśmy się w elitarnym gronie szkół wyższych, których działalność naukowo-badawcza została bardzo wysoko oceniona przez MNiSW. Dzięki dodatkowym funduszom będziemy mogli skuteczniej wspierać procesy badawcze i rozwój kadry – podkreślił prof. Radzisław Kordek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  • Opublikowano: 30 października 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!