Aktualności

Pracownik Zakładu Biochemii laureatem stypendium dla wybitnych młodych naukowców


Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego przed­staw­iło listę rankingową lau­re­atów tegorocznego stype­ndi­um dla wybit­nych młodych naukow­ców.

Miło nam poin­for­mować, że dr n. med. Maciej Sała­ga z Zakładu Bio­chemii Między­wydzi­ałowej Kat­edry Chemii i Bio­chemii Medy­cznej otrzy­mał to prestiżowe stype­ndi­um.

W konkur­sie złożonych zostało 1159 wniosków, przyz­nano 209 stype­ndiów.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 14 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP