Aktualności

Procedura składania wniosków w najbliższych konkursach Narodowego Centrum Nauki


Szanowni Państwo,

w związku z przeniesieniem Biura Nauki, Strategii i Rozwoju (BNSR) oraz jednostek podległych, w tym Działu Projektów (DP) do nowej lokalizacji – Centrum Informacyjno-Bibliotecznego (CIB) przy ul. Muszyńskiego 2 w Łodzi, procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki przedstawia się następująco:

 1. wniosek wraz z wymaganymi załącznikami („Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej” oraz „Informacje uzupełniające”) w wersji papierowej w ilości minimum 2 egzemplarzy (1 pozostaje w DP), zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego, powinien zostać dostarczony do Działu Projektów (pok. 2.08, CIB) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2016, gdzie zostanie zweryfikowany pod względem formalnym i opieczętowany zgodnie z wymaganiami,
 2. wniosek zostanie przekazany do Kwestury przez DP,
 3. wniosek podpisany przez Kwestora zostanie przekazany do Sekretariatu Prorektora ds. Nauki przez pracownika Kwestury,
 4. wniosek podpisany przez Kwestora oraz Prorektora ds. Nauki zostanie przekazany do DP,
 5. kierownik projektu odbiera wniosek z DP a następnie wysyła go w wersji elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie https://osf.opi.org.pl oraz wersji papierowej wraz z „Oświadczeniem o niewystępowaniu pomocy publicznej” na adres:
  Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków,
  z dopiskiem np.: „Konkurs OPUS 11” oraz podaniem numerem panelu, do którego składany jest wniosek, w terminie do dnia 15.06.2016. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.). do dnia 15 czerwca 2016 roku.
 6. kierownik przesyła ostateczną wersję wygenerowanego w systemie OSF pliku PDF wraz z informacjami uzupełniającymi na adresy jak poniżej.

 

Uwaga!
Termin 8 czerwca br. jest terminem nieprzekraczalnym
, Dział Projektów nie bierze odpowiedzialności za wnioski złożone po tym terminie.

Wydział Lekarski
Edyta Czerwińska
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl
Tel.: (42) 272 54 45

Pozostałe Wydziały
Romana Łaski
romana.laski@umed.lodz.pl
Tel.: (42) 272 54 45

 

Z poważaniem
Dział Projektów
Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź
tel. (42) 272 54 45

 • Opublikowano: 30 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP