Aktualności

Prof. dr hab. Cezary Watała wśród zwycięzców I konkursu w programie TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej !


Projekt pod kierownictwem Prof. dr hab. Cezarego Watały „Strategia dwutorowej, zależnej od purynoreceptorów, modulacji aktywacji i reaktywności płytek krwi do ograniczania ryzyka zatorowości naczyń krwionośnych, zależnego od płytek krwi i śródbłonka naczyniowego – badania z wykorzystaniem modeli komórkowych i zwierzęcych” został nagrodzony grantem w wysokości 3,5 mln złotych w rozstrzygniętym wczoraj pierwszym konkursie w programie TEAM.

Konkurs miał na celu finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez polskich uczonych we współpracy z partnerem zagranicznym, które przez okres 3 lat prowadzić będą badania B+R wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przyczyniając się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie w rozwijającym się rynku globalnym lub wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem.

Do pierwszego konkursu zgłoszono 68 projektów, z których dziewięć otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości ponad 29 mln zł. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Laureaci będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 17 naukowymi partnerami zagranicznymi.

  • Opublikowano: 15 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP