Aktualności

Prof. Jolanta Barbara Zawilska członkiem Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach


Miło nam poin­for­mować, że w dniu 10 listopa­da 2015r. Min­is­ter Nau­ki  i Szkol­nict­wa Wyższego powołał nowy skład Kra­jowej Komisji Ety­cznej ds. Doświad­czeń na Zwierzę­tach,  której członkiem z ramienia Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi została prof. Jolan­ta Bar­bara Zaw­ils­ka.

Grat­u­lu­je­my!

http://www.bip.nauka.gov.pl/sklad-komisji/

  • Opublikowano: 18 listopada 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP